fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII

www.vibrehotel.ro

 

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

 1. Introducere

Documentul acesta, împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru.

1. Cine suntem noi?

Numele organizației: ETRO BUILDING SRL
Număr înregistrare Registrul Comerțului: J06/248/2015
Cod unic de identificare: RO34490764
Adresa sediului: Str. Zefirului, Nr.12, Bistrita, Judet: Bistrita-Nasaud
E-mail: contact@vibrehotel.ro
Telefon: (0739) 225 522

 

Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele „Vibre” – în tot acest document vom face referire la noi sub denumirea de ”Vibre” sau ”Vibre Hotel”. Suntem o companie care oferă servicii de cazare, la locația noastră din Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncuși Nr 48 – 54, jud. Cluj, respectiv Vibre Hotel.

Accesarea website-ului și achiziționarea în orice mod a serviciilor noastre implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți, inclusiv să răspundem la eventuale solicitări pe care le-ai putea avea.

 1. Cine ești tu?

Tu ești o persoană care ajungi pe Platformă în căutarea unui serviciu pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator al Site-ului. În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, telefonic sau prin oricare altă platformă de rezervare utilizată, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

 1. Aspecte generale

 

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Companie şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei rezervări, dar și Clienților care folosesc celelalte modalități de rezervare enumerate anterior.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Te rugăm să parcurgi în întregime Politica de Confidențialitate aici.

Utilizarea serviciilor noastre implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Site-ului, respectiv al rezervării.

Comanda pe care o plasezi la noi pe Site sau în oricare altă modalitate indicată anterior se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru.

 1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei rezervări este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe produse sau servicii, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

 

 1. Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are: (a) minim 18 ani sau (b) minim 14 ani, care au primit autorizarea din partea unui părinte/tutore/reprezentant legal pentru a putea accesa Site-ul. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde.

 

 1. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau afiliații/partenerii noștri (prin ”afiliați” întelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).

 

 1. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei rezervări, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (e-mail sau telefonic) prin care ne derulăm operațiunile.

 

 1. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri și specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

 

 1. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu serviciile au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, și ai plasat o rezervare, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

 

 1. Produsele/serviciile care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.

 

 1. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele locurilor disponibile sau pentru durata pe care noi o considerăm oportună pentru a ne atinge obiectivele.

 

 1. Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea rezervării cu privire la preluarea respectivei rezervări are rol de informare și nu reprezintă acceptarea rezervării de către noi. Rezervarea se consideră acceptată de către noi la momentul la care primești un e-mail de confirmare din partea noastră. În cazul în care ai făcut deja plata pentru respectiva rezervare și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.

 

 1. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la atingerea numărului de locuri de cazare sau imposibilitatea onorării suplimentare a unor rezervări), ne rezervăm dreptul de a modifica o rezervare confirmată deja. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea rezervării. În cazul în care refuzi, rezervarea se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii rezervării (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.

 

 1. Rezervarea este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o confirmare expresă în acest sens sau când începem să prestăm serviciile.

 

 1. Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire,) precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la rezervare, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic.

 

 1. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu rezervarea, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului sau ale Aplicației, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți le vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.

 

 1. Te rugăm să ai în vedere că doar canalele oficiale de comunicare pe care le indicăm vor fi avute în vedere atunci când ne ocupăm de cererea ta. Prin urmare, dacă ai decis să ne contactezi printr-un alt mod, acest lucru nu va fi luat în considerare în mod oficial, dar vom depune toate eforturile să îți răspundem în timp util, în funcție de capacitatea noastră.

 

 1. Plasarea comenzii se va putea realiza atât cu cont de utilizator creat, cât și fără, nefiind obligatorie crearea unui cont.

 

 1. Vei putea să îți faci un cont în secțiunea dedicată din Platformă, potrivit instrucțiunilor existente pe Platformă la momentul respectiv (cum ar fi cu o adresă de e-mail și o parolă, identificare cu un cont de rețea socială precum Facebook/Google sau altă metodă disponibilă). Dacă optezi pentru crearea unui cont, vei putea gestiona mai eficient rezervările plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în cont informații despre rezervări anterioare, facturi fiscale etc.

 

 1. Ne rezervăm dreptul să validăm rezervările înainte de onorarea lor și te vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar tu declari în mod expres că accepți acest drept al nostru.

 

 1. Rezervarea va fi considerată finalizată la momentul primirii confirmării exprese din partea noastră.

 

 1. Prin finalizarea rezervării, confirmi că toate datele pe care le-ai furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data înregistrării acesteia. Prin înregistrarea rezervării, recunoști în mod explicit că respectiva rezervare implică obligaţia ta fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată. Alte modificări asupra rezervării (precum date de identificare, adrese de e-mail sau orice altceva) vor putea fi efectuate doar în cazul în care se poate tehnic acest lucru, fără a implica un cost suplimentar al nostru.

 

 1. Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea rezervării, ești de acord că putem să te contactăm, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea ta pentru finalizarea și procesarea rezervării. Lipsa unui răspuns din partea ta, prin una din modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Platformă la solicitările noastre poate duce la invalidarea rezervării.

 

 1. Vom putea anula o rezervare efectuată, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în următoarele cazuri:
 1. banca care ți-a emis cardul nu acceptă tranzacția, în cazul plății online;
 2. procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;
 3. finalizarea plății nu se realizează în termenul indicat prin platforma de rezervare, în cazul plății prin transfer bancar/internet banking;
 4. datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 5. nu ne confirmi rezervarea atunci când te contactăm în acest scop;
 6. considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi efectuarea rezervării urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă, afiliaților sau partenerilor noștri;
 7. oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
 8. Plată și prețuri
  1. Plata serviciilor achiziționate se va face în funcție de pachetul ales de Client și de Platforma pe care acesta plasează comanda, aceasta putând fi parțială sau totală.
  2. Prețurile serviciilor afișate pe oricare dintre Platformele utilizate sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Prețurile valabile sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei rezervări.

 

 1. Vom putea actualiza în orice moment prețurile serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele servicii.

 

 1. Îți vom emite o factură pentru serviciile achiziționate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise. În cazul Plății prin transfer bancar, vom emite inițial o factură proformă, urmând ca după ce contul nostru este debitat cu suma aferentă înscrisă pe această factură să procedăm la emiterea facturii fiscale. Dacă nu transferi banii în termenul prevăzut pe Platforma de rezervare, vom anula rezervarea și, dacă vei dori, va trebui să efectuezi o nouă rezervare, caz în care prețurile ar putea să difere.

 

 1. Ca regulă generală, îți vom transmite factura aferentă rezervării în format electronic, pe e-mail și/sau în contul tău de Client, pe care te încurajăm să-l verifici constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar te rugăm să verifici și acolo).

 

 1. Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.

 

 1. În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

 

 1. Ești pe deplin răspunzător pentru orice fel de plată făcută din eroare sau greșeală. În aceste situații nu vom returna sumele de bani deja plătite, fiind singurul răspunzător pentru aceste plăți.

 

 1. Prestarea Serviciilor
  1. Având în vedere specificitatea serviciilor, acestea se realizează la locația noastră, Vibre Hotel, pe perioada aleasă de Client la efectuarea rezervării. Prelungirea termenului convenit al serviciului de cazare inițiat de către Client este posibilă doar cu consimțământul prealabil al VIBRE HOTEL. În acest caz, VIBRE HOTEL va solicita plata contravalorii serviciului prestat suplimentar.
  2. Condițiile aplicabile rezervării îți vor fi comunicate înainte de finalizarea acesteia. Dacă este cazul, te vom informa cu privire la intervenirea unor modificări la rezervarea ta.
  3. Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau de a anula orice prestare a serviciilor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința noastră, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, pandemii, greve etc.
  4. Te rugăm să ai în vedere că ești singurul răspunzător pentru informațiile și documentele transmise.
  5. Vibre Hotel nu va fi răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu, direct sau indirect, provenit ca urmare a faptului că nu ne-ai comunicat toate datele, că nu le-ai furnizat la timp sau că documentele transmise sunt eronate sau incomplete.
  6. Check-in-ul aferent rezervării se va realiza începând cu ora 15:00, iar check-out-ul se va realiza până la maxim ora 12:00. Clientul are obligația de a prezenta un document de identitate la check-in.
  7. În măsura în care Clientul nu se va prezenta la data rezervată în vederea beneficierii de serviciile de cazare, VIBRE HOTEL are dreptul la plata integrală a prețului rezervării, putând inclusiv retrage suma de bani din cardul folosit la efectuarea rezervării.
 2. Proprietate Intelectuală
  1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la produse sau servicii deținute sau utilizate de Vibre Hotel, sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a acestuia sau după caz, a licenţiatorilor acestuia. Niciun utilizator al platformei sau client nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. Vibre Hotel este marcă înregistrată și toate drepturile care decurg din aceasta ne aparțin.

 

 1. Utilizatorul/Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale produselor/serviciilor companiei, fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.

 

 1. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului/Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Utilizatorului/Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la companie, activitatea acesteia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al companiei sunt și rămân proprietatea exclusivă a companiei, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile de a obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.

 

 1. Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe site/platformă în alte scopuri decât cele permise prin prezentul contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțesc, dacă acestea există.

 

Clientului îi va fi atrasă răspunderea pentru următoarele:

 1. Dacă Clientul nu utilizează camera sau facilitatea conform destinaţiei acestora în concordanţă cu regulamentele de utilizare interne sau dacă distruge/sustrage bunuri din incinta acestora, urmând a suporta orice prejudiciu cauzat;
 2. Clientul nu părăsește camera până la cel târziu ora 12:00 în ziua indicată ca zi de plecare și Vibre Hotel nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii;
 3. Clientul se comportă într-un mod criticabil sau chiar inacceptabil, este nepoliticos cu angajații hotelului, gălăgios, periclitează ordinea și siguranța, se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, se manifestă într-un mod amenințător, abuziv sau are alt comportament inacceptabil;
 4. Clientul suferă de o boală infecțioasă;
 5. Clientul permite intrarea unor persoane străine în incinta hotelului;
 6. Utilizatorului/Clientului îi este interzis să folosească platforma de rezervare:

 

 1. Sesizări și reclamații
  1. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din platformă pentru orice nelămurire sau probleme există în legătură cu produsele sau serviciile, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale platformei, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de utilizator, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii furnizării produselor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.
  2. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.
 2. Forța majoră

 

 1. Nici compania și nici clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre companie sau client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

 1. Alte clauze
 2. Anularea unei rezervări este posibilă doar în funcție de pachetul și tariful ales de către Client. În acest sens, te rugăm să fii atent la condițiile de anulare de pe Platforma utilizată în vederea rezervării serviciilor noastre.
 3. VIBRE HOTEL oferă clienților și o parcare privată, pentru care se va achita un cost suplimentar. Pentru mai multe informații, te rugăm să accesezi Platforma de rezervare.
 4. Fumatul este interzis în camere și în spațiile publice închise ale hotelului. Nerespectarea acestei clauze atrage obligația Clientului de a repara prejudiciul astfel produs, prin plata unei taxe suplimentare.
 5. Animalele de companie nu sunt permise în incinta hotelului, cu excepția câinilor ghid.

 

Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document și vom decide care este maniera optimă de notificare a clienților/utilizatorilor (pop-up, push notification, e-mail etc.), însă îți recomandăm să accesezi această pagină pentru a citi întotdeauna cea mai recentă versiune.